Fyzioterapie

Fyzioterapie je zdravotnický obor zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních i strukturálních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu, specifických terapeutických postupů a fyzikální terapie cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických. Fyzioterapie se uplatňuje ve všech subsystémech péče o zdraví - v oblasti podpory a výchovy ke zdraví, v prevenci (primární, sekundární i terciární), ve sportu, v léčebné péči a v rehabilitaci. Fyzioterapie svými specifickými prostředky zasahuje tam, kde pohyb a ostatní fyzické i psychické funkce jsou ohroženy procesem stárnutí, zraněním, nemocí nebo vrozenou vadou.

 

Indikace

© Jarmila Lorencová 2024