O mně

Při svojí cestě životem stále s radostí hledám a harmonicky propojuji všechny svoje dosavadní znalosti, zkušenosti a dovednosti. Proto je každá terapie jedinečná a originální, respektující potřeby těla na všech úrovních v daný okamžik.

S velkou úctou děkuji všem svým učitelům za sdílené informace a jedinečné životní zkušenosti.

S pokorou děkuji klientům, kteří mi důvěřují a oceňují moji práci.

Vzdělání

Kurzy 

© Jarmila Lorencová 2024